2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Infomøte om arbeidet med ny «Gatebruksplan for Posebyen»

Kristiansand kommune har startet arbeid med forslag Gatebruksplan for Posebyen.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Niels Henrik Abels hus, Eilert Sundt auditorium (Tordenskjolds gate 68) onsdag 22. januar kl 18.

Formålet med prosjektet er å planlegge gaterommet slik at dette ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen. Dette har utgangspunkt i Bystyrevedtaket 21. juni 2017 om Temakart Gatebruk i Kommunedelplan for Kvadraturen. Et enstemmig Bystyre vedtok da:

«Det skal utarbeides en prinsipplan for gatene i Posebyen i samarbeid med beboere og andre aktører i området. De deler av Temakart Gatebruk som berører dette området utsettes med unntak av sykkeltraseene.»

Bakgrunnen for vedtaket i Bystyret var omfattende innspill fra Posebyen Vel og Foreningen Posebyen.

Saksdokumenter finnes på: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-liste/gatebruksplan-for-posebyen/

Posebyen Vel har oppdatert sitt innspill som kan lastes ned her: 2019 oppdatert GBP innspill fra PV-18.11.2019

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
– Kristiansand kommune, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
post.teknisk@kristiansand.kommune.no
innen 31. januar 2020.