Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/p/posebyenvel/www/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Trafikk | Posebyen vel
2023 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Trafikk

Samferdselsdepartementet har inngått avtale med Kristiansandsregionen om en tildeling på til sammen 285 millioner kroner fra staten i perioden 2009 – 2012.  De årlige beløpene fordeler seg slik: 2009: 80 millioner kroner, 2010: 80 millioner kroner, 2011: 65 millioner kroner og 2012: 60 millioner kroner.  Kristiansandsregionen har lagt frem en helhetlig plan der man både ruster opp kollektivtransporten og vil gjennomføre restriktive tiltak for å begrense bilbruken.

Posebyen Vel ønsker minst mulig trafikk i Kvadraturen, spesielt i Posebyen, men vi mener samtidig det er svært viktig at folk lett kommer seg til byen enten med bil eller kollektivt. Vi er for parkeringsplasser hovedsakelig utenfor og under kvadraturen som er lystbetonte og lett for folk å bruke.

Det er blitt foreslått at Festningsgata bør bli en grønn Avenue med restauranter, butikker og helt begrenset trafikk. Posebyen Vel ser klare fordeler dersom man kan klare å holde hovedveiene utenfor kvadraturen, slik at sentrum domineres av fotgjengere og syklister.

Viktige kontaktpersoner innen trafikk:

  • – Veidirektoratet, Nebosja Doder, Mob: 90572269
  • – Teknisk direktør, Kristiansand kommune : Ragnar Evensen, Telefon: 38 07 55 19
  • – Trafikkprognoser hos TØI og NIBR.
  • – GAB registeret (Ikke oppdatert i Posebyen)

Lover:

  • – Veitrafikkloven
  • – Veiloven