2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

«Hvordan vi ønsker å ha det i Posebyen»

ORDENSREGLER FOR POSEBYEN VEL

1.      Ved tilstelninger som medfører støy eller på andre måter kan være til sjenanse for naboene, må det meldes fra om dette god tid i forveien.
2.      Ved bruk av høy musikk eller annen høylytt innendørs aktivitet, må vinduer og dører
holdes lukket.
3.      Ved utendørs aktiviteter må lydnivået begrenses, så det ikke er til sjenanse for naboene.
4.      Det skal være ro i området senest kl.23.00.
5.      Søppeldunker taes inn eller trilles tilbake på fortauet snarest mulig etter tømming.
6.      Søppeldunkene må være tilpasset søppelmengden, så vi unngår overfylte søppeldunker.
(søppel som flyter).
7.      Utleiere skal sørge for at leietagere er informert om hvilke regler som gjelder i Vel’et
og at disse overholdes.
8.      Unngå å la bilen stå og gå på tomgang over lengre perioder.
9.      Husdyrhold må ikke være til sjenanse eller ulempe for naboene.
10. Prøve å ta hensyn til hverandre på en måte som ivaretar det gode naboskapet og alle de
kvaliteter vi ellers har her i Posebyen.
Vennlig hilsen
Posebyen Velforening

Viktige kontaktpersoner innen temaet «Ro og orden»:  Advokat Sverre Ellenes