2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Estetikk

Posebyen Vel søker å tenke helhetlig, både med tanke på hva som er best for flest i Posebyen og på Kvadraturen som helhet.
Nedenfor er noen av de ønskene vellet fremmer.
 • ·         Å rive blokka i Kronprinsens gate fordi den hindrer bydelen i å blomstre. De som i dag eier leiligeheter der, må naturligvis da få noe som er like bra eller bedre i samme område. Løsningen er umiddelbar dyr, men antagelig meget lønnsom i lengden.
 • ·         Å lage visuelle forslag på hvordan man kan og bør gjennomføre fasadeendringer på enkelte bygg.
 • ·         Enhetlige lyktestolper er på vei, men belysning langs Otra drøyer litt til.
 • ·         Kommunal beplantning
 • ·         Delvis eller helt bilfrie gater
 • ·         Å være med å hjelpe til i Poseby-markedet
 • ·         Å gjøre det lettere for lokalbefolkningen å holde bydelen ren og vakker ved å sikre innbyggerne en liste over hvor de kan få tak i hva (kontaktpersoner innen renovasjon, leveranse av trapper, dører, vinduer etc) og sikre at leverandørene av overnevnte utstyr har passende/ og mer spennende sortiment.
 • ·         Bort med skjemmende paraboler, antenner og varmepumper.
 • Merke og skilte i og til Posebyen med særegne skilt.
 • Ruste opp båtplasser ved Otra
 • Forskjønning og mer belysning mot elva
 • Fortsette Skippergata som gågate inn i Posebyen
 • Plasser til kunst-utstillinger mv. møteplasser
 • Lekeplasser, sitteplasser
 • Fokusområder med informasjon om viktige ting i Posebyen: Regler for Posebyen om «Sånn ønsker vi det her». Vi kårer årets Posebyhus, årets beplantning, mv
 • Ønske velkommen nye tilflyttere
 • Souvenirer fra Posebyen
 • Arkitekttur guide for (Pose)byen
 • .
 • Viktige kontaktpersoner innen estetikk: Kommer