2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Brannvern

Det vil bli en grundig gjennomgang av brannvern i Posebyen på årsmøtet 15 februar kl 19:00 i Byhallen.

Nedenfor vil du finne litt informasjon om tilbudet som Posebyens innbyggere vil få og som vil bli informert mer om på møtet.

Møtereferat 23.11.2009: Brannsikring i Posebyen

Møte i Fylkeshuset mandag 23.11.09.
Tilstede:
Kjetil Drangsholt, Posebyen vel, og deltaker i prosjektgruppen.
Helge Solli antikvar, Kristiansand komm,
Jan Røilid, avd. leder, forebyggende, brannvesenet.
Arne Mydland, Sønnico Installasjon
Kjell Tambini, Posebyen vel.
Aslaug Veåsen,Posebyen vel
Wenche Rosenløv, Posebyen vel
Bjørn Martens, Posebyen vel. Ref.
Det har vært arbeidet for brannsikring av 10 kvartaler med 220 trebygninger.
Arbeidet har vært i gang siden 2006 og resultatet ble presentert på møtet.
Utfordringene har vært å komme fram til et akseptnivå for sikkerhet der mange momenter har vært til vurdering: Brann ved mye vind, vanskelig tilgjengelige bygningsdeler som loft, mangelfullt med brannvegger, søppeldunker mv.
95 % av branner skyldes handling fra beboere selv.
Det er derfor viktig at brann forebygges.
Prosjektgruppen har kommet fram til at tidlig varsling er den beste løsningen.
Brannvesenet har kort responstid til Posebyen og vil kunne være på plass innen 5 minutter.
Det er utarbeidet et tilbud som innebærer installering av optiske brannvarslere i det enkelte hus som varsler direkte til Brannstasjonen.
I tillegg vil det monteres varmesøkende kameraer som dekker de enkelte kvartaler og som også vil varsle direkte.
Kvartal 24 har vært prøvekvartal og vil kunne få installert varsling først.
Totalt vil tiltaket beløpe seg til en pakke til kr. 14000 der kommunen går inn og dekker halvparten, kr. 7000.
Den enkelte huseiers andel blir altså kr. 7000.
Dette forutsetter at huseierne går inn for løsningen og at en bestemmer seg innenfor tilbudets varighet.
-Posebyen velforening må behandle saken i styret og sørge for at informasjon kommer ut til huseierne.
Bjørn Martens
VIktige kontaktpersoner innen brannvern:
  • Leder forebyggende avd Kristiansandsregionen brann og redning IKS Jan Røilid (jan.roilid@kbr.no, 98244800)