2020 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Aktiviteter

  • Styremøtene holdes i Sløyden mandag annenhver uke kl 17:30 hvis ikke annet er spesifisert ( 1 mars, 15 mars…)
  • Brukergruppa for Bentsens Hus
  • Møtevirkdomhet i forbindelse med revisjon av kvadraturplanen
  • 1-2 informasjonsmøter for Posebyens medlemmer pr år
  • Grillfest til sommeren
  • Julemarked på vinteren
  • Prøve å bidra til Posebymarkedet
  • Prøve å ha kontinuitet i media
  • Prøve å ha tett kontakt med Posebyens innbyggere
  • Prøve å informere mest mulig oversiktelig på internett
  • Søke offentlig støtte og skaffe sponsorer