2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Aktiviteter

 • Styremøtene holdes i Sløyden mandag annenhver uke kl 17:30 hvis ikke annet er spesifisert ( 1 mars, 15 mars…)
 • Brukergruppa for Bentsens Hus
 • Møtevirkdomhet i forbindelse med revisjon av kvadraturplanen
 • 1-2 informasjonsmøter for Posebyens medlemmer pr år
 • Grillfest til sommeren
 • Julemarked på vinteren
 • Prøve å bidra til Posebymarkedet
 • Prøve å ha kontinuitet i media
 • Prøve å ha tett kontakt med Posebyens innbyggere
 • Prøve å informere mest mulig oversiktelig på internett
 • Søke offentlig støtte og skaffe sponsorer