2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Styret:

PV Styret 2023-3

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.