2023 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Styret:

Styret i Posebyen Vel 2020

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.