2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Medlemskap

Årskontingenten koster 200 kr

Medlemskap i Foreningen er individuelt og kan tegnes av fastboende personer eller personer som eier bolig i området begrenset av Tordenskjolds gate, Otra, Tollbodgaten og Festningsgaten.

Medlemmer må godta Foreningens vedtekter og betale den til enhver tid fastsatte årskontingent.

Medlemmer over 16 år har stemmerett

Årets kontingent må være betalt for å kunne stemme på Årsmøte