2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Medlemskap

Medlemskap i Foreningen er individuelt og kan tegnes av fastboende personer eller personer som eier bolig i området begrenset av Tordenskjolds gate, Otra, Tollbodgaten og Festningsgaten.

Medlemmer må godta Foreningens vedtekter og betale den til enhver tid fastsatte årskontingent.

Medlemmer over 16 år har stemmerett

Årets kontingent må være betalt for å kunne stemme på Årsmøte

 


Kontingenten for 2024 er kr 200.

Den kan betales til:

Konto 3060.20.95408. Posebyen vel Kronprinsensgate 59, 4614 Kristiansand, eller

Via Vipps: Vippsnummer 501421 Posebyen Vel.

Husk å skrive «kontingent 2024 navn/adresse» i meldingsfeltet.

Medlemmer oppfordres til å sende e-postadressen sin til post@posebyenvel.no .

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN