2023 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Om Posebyen Vel

Målsetting:

Å fremme medlemmenes felles interesse i Posebyen og virke for Posebyens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

– Ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
– Partipolitisk uavhengig.
– Styret kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
– Skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
– Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

Visjon:

En bydel å være stolt av.

Posebyen skal være:

– et trygt og trivelig sted å bo i og ferdes i for alle beboere og besøkende året rundt.
– en bydel hvor kulturhistoriske verdier, tradisjoner og særtrekk ivaretas for dagens og kommende generasjoner
– åpen for næringsliv, turisme og kultur som passer inn og bidrar til å utvikle bydelens egenart
– et sted hvor det er godt å være barn, voksen, familie og eldre
– et sted hvor det vernes om liv, helse, natur og materielle verdier (helse, miljø og sikkerhet)

Medlemskap:

Enhver husstand (evt. har eiendom) innen området definert som Posebyen, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

Poseby Vel Planen (2011)

Dette er Posebyen Vels plan for Posebyen. Den danner grunnlag for velforeningens arbeid med bevaring og utvikling av Posebyen som en vital, estetisk og familievennlig gamleby. Planen omfatter hele området mellom Tordenskjoldsgate, Elvebredden, Tollbugata og Festningsgata. Poseby Vel planen-versjon mai 2011

Klikk på lenkene under for mer informasjon:

Vedtekter

Årsmøtene

Styret

Budstikka (Årsmelding fra Posebyen Vel)

Medlemskap i velforeningen

Trivselsregler i Posebyen: Ordensregler 2014