2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Om Posebyen Vel

Velforeningen i Posebyen: Det er bare EN velforening i Posebyen, nemlig Posebyen Vel (PV). Dette er velforeningen til de som bor mellom Tordenskjoldsgate, Elvebredden, Tollbugata og Festningsgata i Kristiansand.

PV ble stiftet i 1977 av beboerne i bevarings- og rehabiliteringskvartalene med tilstøtende områder lokalisert i den nord-østre del av Kvadraturen, avgrenset av Baneheia, Otra, Dronningens gate og Festningsgaten. Velforeningen het inntil 2010 Nord Øst Kvadraturen Vel (NØKV).

Målsetting: Å fremme medlemmenes felles interesse i Posebyen og virke for Posebyens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

– Ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
– Partipolitisk uavhengig.
– Styret kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
– Skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
– Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

Visjon: En bydel å være stolt av.

Posebyen skal være:

– et trygt og trivelig sted å bo i og ferdes i for alle beboere og besøkende året rundt.
– en bydel hvor kulturhistoriske verdier, tradisjoner og særtrekk ivaretas for dagens og kommende generasjoner
– åpen for næringsliv, turisme og kultur som passer inn og bidrar til å utvikle bydelens egenart
– et sted hvor det er godt å være barn, voksen, familie og eldre
– et sted hvor det vernes om liv, helse, natur og materielle verdier (helse, miljø og sikkerhet)

Medlemskap: Enhver husstand (evt. har eiendom) innen området definert som Posebyen, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

Poseby Vel Planen (2011): Dette er Posebyen Vels plan for Posebyen. Den danner grunnlag for velforeningens arbeid med bevaring og utvikling av Posebyen som en vital, estetisk og familievennlig gamleby. Planen omfatter hele området mellom Tordenskjoldsgate, Elvebredden, Tollbugata og Festningsgata. Poseby Vel planen-versjon mai 2011

Posebyen vels relasjon til Foreningen Posebyen: Foreningen Posebyen (FP) ble stiftet i 2013, og er ikke en velforening som Posebyen vel (PV). De to foreningene har ulike formål og målgrupper. Velforeningens (PV) primæroppgave er å ivareta ve og vel til beboerne i Posebyen uansett om de bor i gamle eller nye hus eller leiligheter, er huseiere eller er leieboere. Man må bo i, leie eller eie bolig i Posebyen for å være medlem i velforeningen. Foreningen Posebyens primæroppgave er å bevare og vitalisere kulturminnet Posebyen og da med et spesielt fokus på sitt prosjekt Posebyhaven i Kvartal 5, og FP har ikke krav om at medlemmene bor i Posebyen.

Selv om foreningene er uavhengige av hverandre, samarbeider de der det er relevant og formålstjenlig. Flere av PV’s medlemmer er også medlemmer av FP, og flere har hatt sentrale roller i FP og utviklingen av Posebyhaven, et prosjekt som PV har gitt mye støtte til. Begge foreningene baserer seg på årlig medlemskap hvor fastsatt kontingent må betales for å være medlem og ha stemmerett på den respektive foreningens årsmøte. Å være følger eller medlem i grupper på sosiale medier som Facebook, gir ikke medlemskap i noen av foreningene.

Klikk på lenkene under for mer informasjon om Posebyen vel:

Vedtekter

Årsmøtene

PV Styret 2023-3    Foreløpig PV Styret 2024

Posebyen vel Budstikka 2024

Medlemskap i velforeningen

Trivselsregler i Posebyen: Ordensregler 2014