2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Gatebruksplan for Posebyen

Kristiansand kommune har startet arbeid med forslag Gatebruksplan for Posebyen.

Formålet med prosjektet er å planlegge gaterommet slik at dette ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen. Dette har utgangspunkt i Bystyrevedtaket 21. juni 2017 om Temakart Gatebruk i Kommunedelplan for Kvadraturen. Et enstemmig Bystyre vedtok da:

«Det skal utarbeides en prinsipplan for gatene i Posebyen i samarbeid med beboere og andre aktører i området. De deler av Temakart Gatebruk som berører dette området utsettes med unntak av sykkeltraseene.»

Bakgrunnen for vedtaket i Bystyret var omfattende innspill fra Posebyen Vel og Foreningen Posebyen.

Saksdokumenter finnes på: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-liste/gatebruksplan-for-posebyen/

Vedtak: Vedtak BYSTYR, 21062017, Sak 86_17, Gatebruk i Kvadraturen – sluttbehandling – med markering

Vedtatt gatebruksplan: Vedtatt gatebruksplan

Vedtatt temakart gatebruk: Vedtatt temakart gatebruk

By- og samfunnsenheten (Teknisk) innspill til sluttbehandling i Bystyret i 2017: Gatebruk i Kvadraturen – sluttbehandling-med markering

Oppdatert innspill fra PV

Posebyen Vel har oppdatert sitt innspill som kan lastes ned her: 2019 oppdatert GBP innspill fra PV-18.11.2019

Bakgrunnsdokumenter

Gatebruk i Reguleringsplan for Posebyen (paragraf 10, 11 og 12): Reguleringsplan 10kv i Posebyen – RB572 og RP572

PV presentasjon på Åpent møte om Posebyen i Kvartal FEM 23. mai 2019: PV og FP presentasjon ved Ståle

Kommunen avholdt infomøte den 22. januar 2020. Kommunens presentasjon: 2020-01-22_Gatebruksplan-Posebyen-informasjonsmøte

Klage ifm Rådhusgata: BMU190418 og 14011601

Posebyen vels innspill til Gatebruksplanen i 2017: Gatebruksplanen – Posebyen Vel – 17mars2017-red

Posebyen vels innspill til Trafikksikkerhetsplan 2019-22: PV Innspill Trafikksikkerhetsplan

Innspill fra Tordenskjolds gate skole om Trygg skolevei (støttet av PV): Brev fra FAU – Skolevei til Tordenskjoldsgate skole og Strakstiltak – Brev fra FAU og styret – Skolevei til Tordenskjoldsgate skole

Foreningen Posebyens innspill til Gatebruksplan i 2017: Høringsuttalelse gatebruksplanen 17 mars 2017-med følgebrev

Poseby Vel planen (2011): Poseby Vel planen-versjon mai 2011