2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Bentsens Hus

Sammen med 5 andre foreninger har Posebyen Vel ansvaret for Bentsens Hus. Sammen er det dannet en brukergruppe som ledes av Christianssand Byselskab.