2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Gatebruksplan for Posebyen

Oppdaterte innspill per 28. mai og 4. juni 2024

Sammenfatning av Posebyen Vels vurdering av forslag til Gatebruksplan per 4. juni 2024 (2)

Merknader fra Posebyen Vel til Gatebruksplan 28.05.2024

Posebyen Vels innstilling til bosoneparkering 28.05.2024

 

Medvirkningsmøte den 13.03.2024

Kommunen avholdt medvirkningsmøte den 13.03.2024 om høringsinnspill om Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – invitasjon til medvirkningsmøte om høringsinnspill 13.03.2024 Det er vedlagt adresseliste og antall deltakere per aktør som er invitert.

Hjemmeside for Gatebruksplan i Posebyen.

Kommunens side for Innsyn denne plan-, bygg- og oppmålingssaken.

Plan- og Bygg sin oppsummering av alle høringsinnspill som er kommet inn.

 

Høringsinnspill per 15. oktober 2023

Posebyen Vel sine merknader 15.10-2023: Høringsinnspill fra PV til Gatebruksplan 15.10.2023-v5

Oppdatert hovedinnspill fra Posebyen Vel skrevet i 2019 og vedlagt: 2019 oppdatert GBP innspill fra PV-18.11.2019

Tilsvar fra Posebyen Vel: Forslag til endring av bestemmelser for Boligsone 1 Posebyen – datert 10.10.2023 – saksnr 2023012894-14 Tilsvar fra Posebyen vel – Saksnr 2023012894-1

 

Årsmøte 2024 i Posebyen vel


Dato: tirsdag den 27. februar 2024

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand

Tema: Professor emeritus John Erik Pløger fra UiA innleder om «Posebyen som bo- og bymiljø»

Slides: Byliv, Posebyen, Kristiansand 27.02.24-som vist

Notater: Posebyen årsmøte 27.02.24 – Pløgers notater

Årsmøtesaker:

Slides:  Årsmøte 2024 – som vist

Årsberetning: Posebyen vel Budstikka 2024

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning – Posebyen vel Budstikka 2024
 4. Godkjenning av revidert Årsregnskap 2023 regnskap-som vist
 5. Fastsettelse av kontingent 2025
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
 8. Diskusjon rundt bordene om viderutvikling av Posebyen.

Vi har reservert et par shuffleboard for de som ønsker sosialt samvær etter møtet kl 20.00-21.30.

 

HUSK AT FORSLAG SOM DU ØNSKER SKAL TAS OPP, MÅ SENDES INN SENEST EN UKE I FORVEIEN. Sendes enten til post@posebyenvel.no eller til styreleder Bjørg Hansen bjorg.hansen@hmhw.com eller legg et notat i postluka i Bentsens hus (Kronprinsensgate 59).

Møtepapirer legges ut på denne siden.

Se også link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være over 16 år og være medlem (ha betalt kontingent for 2024). Medlemskap i Foreningen er individuelt og kan tegnes av fastboende personer eller personer som eier bolig i Posebyen.

Kontingenten for 2024 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2024 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

 

Hilsen styret i Posebyen Vel

PV Styret 2023-3

Foreløpig PV Styret 2024


 

Arkiv: Signert protokoll fra årsmøtet 2023

 

Posebyen vel Budstikka 2023

 

Årsmøte 2023


Posebyen vel inviterer til Årsmøte den 14. mars 2023

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand

Foredrag med tema:

Kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr innleder årsmøtet.

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning (vedlagt Posebyen vel Budstikka 2023)
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor
 8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand eller sendes på e-post til post@posebyenvel.no.

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt kontingent for 2022) 

Kontingenten for 2023 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2023 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Posebyen Vel 2022


 

Arkiv: Protokoll årsmøte 2022-signert

 

 

Posebyen vel Budstikka 2022

 

Årsmøte 2022


Posebyen vel inviterer til Årsmøte den 29. mars 2022

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand S

 

Foredrag med tema:

Tor Punsvik forteller om Otras utvikling basert på boka Nedre Otra – en skjult miljøsuksess.

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning (vedlagt Posebyen vel Budstikka 2022)
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor
 8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand eller sendes på e-post til post@posebyenvel.no.

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt kontingent for 2022) 

Kontingenten for 20221 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2022 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Posebyen Vel 2021


 

Arkiv: Protokoll årsmøte 2021-signert

Posebyen vel Budstikka 2021

 

Årsmøte 2021


Posebyen vel inviterer til årsmøte 24.februar kl.18:00-20:00

På grunn av koronarestriksjonene vil årsmøtet avholdes som nettmøte digitalt ved hjelp av Microsoft Teams.

For å kunne delta må man være medlem (ha betalt kontingent for 2021) og sende påmelding til e-post post@posebyenvel.no senest søndag 21.februar. Du vil da få tilsendt en lenke på e-post for å delta på møtet etter at påmeldingsfristen er gått ut.


 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Styrets årsberetning: Posebyen vel Budstikka 2021
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2022
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder senest en uke før møtet, Jan-Rune Johansen, Gyldenløves g 19, 4614 Kristiansand eller e-post post@posebyenvel.no .

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på facebook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

 

Kontingenten for 2021 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2021 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN