2023 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Posebyen vel Budstikka 2023

 

Årsmøte 2023


Posebyen vel inviterer til Årsmøte den 14. mars 2023

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand

Foredrag med tema:

Kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr innleder årsmøtet.

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning (vedlagt Posebyen vel Budstikka 2023)
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor
 8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand eller sendes på e-post til post@posebyenvel.no.

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt kontingent for 2022) 

Kontingenten for 2023 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2023 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Posebyen Vel 2022


 

Arkiv: Protokoll årsmøte 2022-signert

 

 

Posebyen vel Budstikka 2022

 

Årsmøte 2022


Posebyen vel inviterer til Årsmøte den 29. mars 2022

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand S

 

Foredrag med tema:

Tor Punsvik forteller om Otras utvikling basert på boka Nedre Otra – en skjult miljøsuksess.

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning (vedlagt Posebyen vel Budstikka 2022)
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor
 8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand eller sendes på e-post til post@posebyenvel.no.

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt kontingent for 2022) 

Kontingenten for 20221 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2022 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Posebyen Vel 2021


 

Arkiv: Protokoll årsmøte 2021-signert

Posebyen vel Budstikka 2021

 

Årsmøte 2021


Posebyen vel inviterer til årsmøte 24.februar kl.18:00-20:00

På grunn av koronarestriksjonene vil årsmøtet avholdes som nettmøte digitalt ved hjelp av Microsoft Teams.

For å kunne delta må man være medlem (ha betalt kontingent for 2021) og sende påmelding til e-post post@posebyenvel.no senest søndag 21.februar. Du vil da få tilsendt en lenke på e-post for å delta på møtet etter at påmeldingsfristen er gått ut.


 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Styrets årsberetning: Posebyen vel Budstikka 2021
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2022
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder senest en uke før møtet, Jan-Rune Johansen, Gyldenløves g 19, 4614 Kristiansand eller e-post post@posebyenvel.no .

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på facebook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

 

Kontingenten for 2021 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2021 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN