2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Posebyen vel Budstikka 2022_med bilde

 

Årsmøte 2022


Posebyen vel inviterer til Årsmøte den 29. mars 2022

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand S

 

Foredrag med tema:

Tor Punsvik forteller om Otras utvikling basert på boka Nedre Otra – en skjult miljøsuksess.

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning (vedlagt Posebyen vel Budstikka 2022_med bilde)
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor
 8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand eller sendes på e-post til post@posebyenvel.no.

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt kontingent for 2022) 

Kontingenten for 20221 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2022 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Posebyen Vel 2021


 

Arkiv: Protokoll årsmøte 2021-signert