2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Posebyen vel Budstikka 2021

 

Årsmøte 2021


Posebyen vel inviterer til årsmøte 24.februar kl.18:00-20:00

På grunn av koronarestriksjonene vil årsmøtet avholdes som nettmøte digitalt ved hjelp av Microsoft Teams.

For å kunne delta må man være medlem (ha betalt kontingent for 2021) og sende påmelding til e-post post@posebyenvel.no senest søndag 21.februar. Du vil da få tilsendt en lenke på e-post for å delta på møtet etter at påmeldingsfristen er gått ut.


 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Styrets årsberetning: Posebyen vel Budstikka 2021
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2022
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder senest en uke før møtet, Jan-Rune Johansen, Gyldenløves g 19, 4614 Kristiansand eller e-post post@posebyenvel.no .

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på facebook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

 

Kontingenten for 2021 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2021 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no .

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN