2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Medvirkningsmøte om Gatebruksplan for Posebyen den 13. mars 2024

Kommunen har sendt ut invitasjon til medvirkningsmøte den 13.03.2024 om høringsinnspill om Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – invitasjon til medvirkningsmøte om høringsinnspill 13.03.2024 Det er vedlagt adresseliste og antall deltakere per aktør som er invitert.

Hjemmeside for Gatebruksplan i Posebyen.

Kommunens side for Innsyn denne plan-, bygg- og oppmålingssaken.

Plan- og Bygg sin oppsummering av alle høringsinnspill som er kommet inn.

Posebyen Vel sine merknader 15.10-2023: Høringsinnspill fra PV til Gatebruksplan 15.10.2023-v5

Oppdatert hovedinnspill fra Posebyen Vel skrevet i 2019 og vedlagt: 2019 oppdatert GBP innspill fra PV-18.11.2019