2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Gatebruksplan for Posebyen

Oppdaterte innspill per 28. mai og 4. juni 2024

Sammenfatning av Posebyen Vels vurdering av forslag til Gatebruksplan per 4. juni 2024 (2)

Merknader fra Posebyen Vel til Gatebruksplan 28.05.2024

Posebyen Vels innstilling til bosoneparkering 28.05.2024

 

Medvirkningsmøte den 13.03.2024

Kommunen avholdt medvirkningsmøte den 13.03.2024 om høringsinnspill om Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – invitasjon til medvirkningsmøte om høringsinnspill 13.03.2024 Det er vedlagt adresseliste og antall deltakere per aktør som er invitert.

Hjemmeside for Gatebruksplan i Posebyen.

Kommunens side for Innsyn denne plan-, bygg- og oppmålingssaken.

Plan- og Bygg sin oppsummering av alle høringsinnspill som er kommet inn.

 

Høringsinnspill per 15. oktober 2023

Posebyen Vel sine merknader 15.10-2023: Høringsinnspill fra PV til Gatebruksplan 15.10.2023-v5

Oppdatert hovedinnspill fra Posebyen Vel skrevet i 2019 og vedlagt: 2019 oppdatert GBP innspill fra PV-18.11.2019

Tilsvar fra Posebyen Vel: Forslag til endring av bestemmelser for Boligsone 1 Posebyen – datert 10.10.2023 – saksnr 2023012894-14 Tilsvar fra Posebyen vel – Saksnr 2023012894-1