2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Årsmøte 2024 i Posebyen vel


Dato: tirsdag den 27. februar 2024

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand

Tema: Professor emeritus John Erik Pløger fra UiA innleder om «Posebyen som bo- og bymiljø»

Slides: Byliv, Posebyen, Kristiansand 27.02.24-som vist

Notater: Posebyen årsmøte 27.02.24 – Pløgers notater

Årsmøtesaker:

Slides:  Årsmøte 2024 – som vist

Årsberetning: Posebyen vel Budstikka 2024

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
  3. Styrets årsberetning – Posebyen vel Budstikka 2024
  4. Godkjenning av revidert Årsregnskap 2023 regnskap-som vist
  5. Fastsettelse av kontingent 2025
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Diskusjon rundt bordene om viderutvikling av Posebyen.

Vi har reservert et par shuffleboard for de som ønsker sosialt samvær etter møtet kl 20.00-21.30.

 

HUSK AT FORSLAG SOM DU ØNSKER SKAL TAS OPP, MÅ SENDES INN SENEST EN UKE I FORVEIEN. Sendes enten til post@posebyenvel.no eller til styreleder Bjørg Hansen bjorg.hansen@hmhw.com eller legg et notat i postluka i Bentsens hus (Kronprinsensgate 59).

Møtepapirer legges ut på denne siden.

Se også link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være over 16 år og være medlem (ha betalt kontingent for 2024). Medlemskap i Foreningen er individuelt og kan tegnes av fastboende personer eller personer som eier bolig i Posebyen.

Kontingenten for 2024 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2024 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

 

Hilsen styret i Posebyen Vel

PV Styret 2023-3

Foreløpig PV Styret 2024


 

Arkiv: Signert protokoll fra årsmøtet 2023