2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Posebyen vel Budstikka 2023

 

Årsmøte 2023


Posebyen vel inviterer til Årsmøte den 14. mars 2023

Tid: kl. 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand

Foredrag med tema:

Kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr innleder årsmøtet.

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og signatur
 3. Styrets årsberetning (vedlagt Posebyen vel Budstikka 2023)
 4. Godkjenning av revidert regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg:
  • nytt styre
  • valgkomite
  • revisor
 8. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand eller sendes på e-post til post@posebyenvel.no.

Ytterligere møtepapirer vil legges ut på denne siden og ha link fra vår side på FaceBook: https://www.facebook.com/PosebyenVel

——————————————————————————————————————

 

For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt kontingent for 2022) 

Kontingenten for 2023 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408.

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel.

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2023 navn/adresse” i meldingsfeltet.

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no

 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Posebyen Vel 2022


 

Arkiv: Protokoll årsmøte 2022-signert