2020 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Årsmøte 2020

Ordinært Årsmøte i Posebyen Velforening blir i år onsdag den 26. februar kl 18.

Møtested blir som i fjor, på Håndverkeren.

Det blir servert kaffe. I fjor valgte flere å fortsette praten over en matbit etter Årsmøtet.

I tillegg til agendaen som vedtektene foreskriver, så planlegger vi innlegg og diskusjon om «Gatebruksplan for Posebyen»

Saker til behandling iflg. vedtektene:

a) Godkjenning av innkalling og styrets forslag til dagsorden.
b) Styrets årsberetning
c) Regnskap
d) Innkomne saker
e) Valg av styre, valgkomite (3 personer) og revisor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtets punkt d), må være styret i hende senest 7 dager før møtet.

Mer info om Årsmøtet følger i «Budstikka» som vil deles ut i postkassene i Posebyen samt publiseres på FB og web.

Husk å betale kontingent for 2020 på kr 200 før Årsmøtet for å ha stemmerett (se «Budstikka»).