Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Visjoner for ny næring! Posebyen vel presenterer Madam Kristensens Hjørne 

Vi mener det vil gagne beboerne og byen i sin helhet dersom Posebyen får flere egnede næringer. Med egnede næringer mener vi butikker ol som skaper stemning og liv, uten å være til bry for beboerne. Dette kan oppnås dersom man planlegger nøye og samarbeider for å finne vinn vinn prosjekter. Ett av prosjektene vi mener kan bli en berikelse for oss alle ,er nevnt nedenfor.

Klikk på bildene for stor presentasjon

    

En oase i Kvadraturen, for folk i alle aldre! Kristian IVs gate 81-83, 85 og Kronprinsensgate 57 med tilhørende bakgård, er offentlig eid og egner seg svært godt som handelsplass og næringsvirksomhet. Blant annet har Posebymarkedet holdt til her i senere tid.

I vårt utkast er området sett under ett, sammen med Bentsens Hus. Vår idè er å skape en levende og "grønn oase" med helårs drift. Vi ser for oss både ute og inne servering, små intimkonserter og flere næringsvirksomheter og informasjonssenter under samme tak som kan trekke både beboere og turister.

Vi ønsker å fremme Posebyen som en levende bydel og legge tilrette for trivsel og vekst for næring og beboere. Med unik historie og verneverdig bebyggelse er vår visjon å integrere det nye i gammel stil. Smijernsporter, brostein, utsmykning som fremmer lek og harmoni vil bidra til et positivt lokalsamfunn og styrke felleskapet.

Vi ønsker å stimulere og inspirere småbarnsfamilier til å etablere seg i bydelen, å bidra til et trygt miljø og et møtested for alle!