Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Trafikk

Samferdselsdepartementet har inngått avtale med Kristiansandsregionen om en tildeling på til sammen 285 millioner kroner fra staten i perioden 2009 – 2012.  De årlige beløpene fordeler seg slik: 2009: 80 millioner kroner, 2010: 80 millioner kroner, 2011: 65 millioner kroner og 2012: 60 millioner kroner.  Kristiansandsregionen har lagt frem en helhetlig plan der man både ruster opp kollektivtransporten og vil gjennomføre restriktive tiltak for å begrense bilbruken.

Posebyen Vel ønsker minst mulig trafikk i Kvadraturen, spesielt i Posebyen, men vi mener samtidig det er svært viktig at folk lett kommer seg til byen enten med bil eller kollektivt. Vi er for parkeringsplasser hovedsakelig utenfor og under kvadraturen som er lystbetonte og lett for folk å bruke.

Det er blitt foreslått at Festningsgata bør bli en grønn Avenue med restauranter, butikker og helt begrenset trafikk. Posebyen Vel ser klare fordeler dersom man kan klare å holde hovedveiene utenfor kvadraturen, slik at sentrum domineres av fotgjengere og syklister.

 

Viktige kontaktpersoner innen trafikk:

 

Lover: