Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Uttalelse fra Posebyen vel.
 
Vi mener det er fornuftig at kommunen overtar ansvaret for fortauene i Kvadraturen.
Når vi ser nærmere på hva dette innebærer av gjennomføringsplan fra kommunens side blir vi imidlertid meget skeptiske.
Ved snøfall fremstår Posebyen raskt som nærmest ufremkommelig.
Gatene blir smalere og smalere og biler, fotgjengere og syklister samles til slutt i en liten sti.
Ifølge saksfremstillingen er Posebyen stort sett plassert i laveste prioritert, C, ved snørydding og feiing av fortauer.
Fortau med denne prioriteten vil normalt ikke bli brøytet og strødd!!
Flere fortau må prioriteres høyere.Fjerning av snø i gatene må også skje hyppigere.
 
Fortauene i Posebyen vil bli feid 1 gang i året. Fortau med prioritet A, vestre del av Kvadtaturen, vil bli feid 1 gang i måneden.
Vi er klar over at frekvensen på disse tjenestene er et kostnadsspørsmål.
Det er da et tankekors at Posebyen er plassert i den høyeste (dyreste) sone når det gjelder ny kommunal eiendomsskatt.
Kravet til alminnelig fremkommelighet, fremkommelighet for rullestoler og rullatorer mv. og ikke minst nye krav om universell utforming oppheves med dette i vinterhalvåret.
Den økte satsing på Kvadraturen og Posebyen bør gjelde hele året og Posebyen bør kunne fremstå innbydende for både beboere og turister.
Derfor må også frekvensen av feiingen av fortauene økes.
 
Mvh
 
På vegne av Posebyen vel.
 
Bjørn Martens, 23. februar 2011