Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Til Byutviklingsstyret

Ad. bruksendring av H. Wergelandsgt. 79 - søknad om etablering av Muslimsk Senter/Moske i Posebyen.

Velforeningens styre har forståelse for at Muslimsk Senter trenger et sted å være for sine aktiviteter, men vi vil ikke anbefale bruksendring fra butikklokale til forsamlingshus. Forsamlingslokalet skal dekke flere og ulike behov (beskrevet i søknad) for en menighet på 2000 personer, og vi er bekymret for at den beskrevne aktiviteten i dette lokalet kan bli ganske belastende i et etablert boligmiljø i byens eldste boligområde.

Posebyen er i Kommunedelplanen definert med formål Bolig. I tråd med sentrumsplanen bør aktiviteter som kan skape trafikk, støy og andre typer forstyrrelser for fastboende legges i "Bylivssonen", aksen mellom Torvet og Kilden.

I Posebyen og dens randsoner er det allerede i dag svært mange forsamlingslokaler, som Blå Kors, Betania, Salem, Frikirken, Menigheten Samfunnet, Metodistkirken, Babtistmenigheten og Filadelfia. Når menighetene har møter, benyttes gateplan i Posebyen til parkeringsplasser, og det er i perioder vanskelig å finne ledig plass. Det kan medføre at beboerne i bydelen henvises til parkeringshus til tross for at vi har betalt for prioritert parkering, fortrinnsvis i nærhet av egen bolig. Pågående planlegging av nybygg for Filadelfia med forsamlingslokaler i høyhus på 12 etasjer vil generere enda mer folk og trafikk. Likeledes kan Aquarama på Tangen føre til øket press på parkering i Posebyen.

Vi vil gjerne ha et fargerikt fellesskap i Posebyen og ønsker Byutviklingsstyrets medvirkning til å utvikle gode boområder i Kristiansands gamleby og å plassere etableringer og aktiviteter i byen på en måte som kan føre til god integrering og mangfold og være til glede for mange.

For Posebyen Vel

Bjørn Martens