Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Innmelding i velforeningen

Posebyen Vel
Postboks 422
4664 Kristiansand S

post@posebyenvel.no

 

Årskontingent koster 100 kr

 

Betales til bankkonto: 3060.20.95408

Merk innbetalingen med fullt navn og adresse. Hvis du betaler fra nettbank, skriv "Kontingent for <årstall det gjelder> <fullt navn> <adresse>" i merknadsfeltet.

 

Medlemskapet i velforeningen er individuelt og kan tegnes av personer som er fastboende innen et område begrenset av Tordenskjoldsgate, Otra, Tollbodgaten og Festningsgaten og som har betalt årets kontingent. Medlemmer over 16 år har stemmerett på Årsmøtet.
Medlemskap kan også tegnes av personer som eier hus i området og som har betalt årets kontingent, selvom disse er bosatt utenom foreningens medlemsområde. De vil ha møterett, men ikke stemmerett på Årsmøtet