Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Brannvern

Brannsikring av bevaringsverdige hus i Posebyen - tilbud om brannvarslingsanlegg

Oppdatert info per 31. desember 2015.

Tilbudet gjelder hus som er regulert som verneverdige i Posebyen. Disse finnes primært i kvartalene 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 og 35. Kontakt kommunen ved Byantikvar Helge Solli (telefon 90 78 57 96) for nærmere informasjon.

Tilbudsbrev fra kommunen til alle huseiere i Posebyen

Beskrivelse av tekniske enheter i systemet

Bestillingsskjema

 

Hilsen

Posebyen Vel

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt mer om tilbudet

 

Det vil bli en grundig gjennomgang av brannvern i Posebyen på årsmøtet 15 februar 2010 kl 19:00 i Byhallen.

Nedenfor vil du finne litt informasjon om tilbudet som Posebyens innbyggere vil få og som vil bli informert mer om på møtet.

Møtereferat 23.11.2009: Brannsikring i Posebyen

 
Møte i Fylkeshuset mandag 23.11.09.
 
Tilstede:
Kjetil Drangsholt, Posebyen vel, og deltaker i prosjektgruppen.
Helge Solli antikvar, Kristiansand komm,
Jan Røilid, avd. leder, forebyggende, brannvesenet.
Arne Mydland, Sønnico Installasjon
 
Kjell Tambini, Posebyen vel.
Aslaug Veåsen,Posebyen vel
Wenche Rosenløv, Posebyen vel
Bjørn Martens, Posebyen vel. Ref.
 
Det har vært arbeidet for brannsikring av 10 kvartaler med 220 trebygninger.
Arbeidet har vært i gang siden 2006 og resultatet ble presentert på møtet.
Utfordringene har vært å komme fram til et akseptnivå for sikkerhet der mange momenter har vært til vurdering: Brann ved mye vind, vanskelig tilgjengelige bygningsdeler som loft, mangelfullt med brannvegger, søppeldunker mv.
95 % av branner skyldes handling fra beboere selv.
Det er derfor viktig at brann forebygges.
 
Prosjektgruppen har kommet fram til at tidlig varsling er den beste løsningen.
Brannvesenet har kort responstid til Posebyen og vil kunne være på plass innen 5 minutter.
Det er utarbeidet et tilbud som innebærer installering av optiske brannvarslere i det enkelte hus som varsler direkte til Brannstasjonen.
 I tillegg vil det monteres varmesøkende kameraer som dekker de enkelte kvartaler og som også vil varsle direkte.
Kvartal 24 har vært prøvekvartal og vil kunne få installert varsling først.
Totalt vil tiltaket beløpe seg til en pakke til kr. 14000 der kommunen går inn og dekker halvparten, kr. 7000.
Den enkelte huseiers andel blir altså kr. 7000.
Dette forutsetter at huseierne går inn for løsningen og at en bestemmer seg innenfor tilbudets varighet.
-Posebyen velforening må behandle saken i styret og sørge for at informasjon kommer ut til huseierne.
 
Bjørn Martens
 
VIktige kontaktpersoner innen brannvern:
 
·         Leder forebyggende avd Kristiansandsregionen brann og redning IKS Jan Røilid (jan.roilid@kbr.no, 98244800)