Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Styret:

Styreleder:

Kari Steffensen, Mob. 900 50 422, k-steffe@online.no (møter, post)

Styremedlemmer:

Wenche Rosenløw, Mob. 416 32 517, wrosen@online.no (kasserer)

Kjell Angelo Tambini, Mob. 478 53 180, kjelltambini@yahoo.com (brannvern)

Øystein Brastad Larsen, Mob. 932 43 853, brastad.larsen@gmail.com (Bentsens Hus)

Ståle Selmer-Olsen, Mob. 920 24 649, staselme@online.no (web mm)

Varamedlemmer:

Bjørn Lahn Martens, Mob. 951 30 449, Bjorn.Martens@sshf.no (byggesaker, kommunen)

Christian Bakken, Mob. 959 72 615, chba17@hotmail.com (referent)

Karen-Lise Scheie Knutsen, Mob. 992 76 850, klsknu@gmail.com (referent)

Revisor:

Birger Fjeldskaar

Valgkomité:

Seunn Smith-Tønnessen (leder)

Tove Andersen

Tore Solem