Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Kommunenens portal for eiendomsskatt:

http://www.kristiansand.kommune.no/

http://www.kristiansand.kommune.no/planer-prosjekter/omtaksering/Offentlig-ettersyn/

 
---------------------------
 
Søknad om fritak for eiendomsskat:
 
Riksantikvaren har bedt alle landets ordørere, om å frita vernede hus og bygninger fra eiendomsskatt. Her kan du laste ned en ferdig søknad og sende til kommunen. Alt du trenger å gjøre, er å fylle inn gårds og bruksnummer og ditt navn.
 
Sendes: post.omtaksering@kristiansand.kommune.no

 

Eller: Kristiansand kommune, Servicebutikken, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Merk konvolutten "Eiendomsskatt 2011"