Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Generelt om Posebyen Vel

 

Målsetting:

Å fremme medlemmenes felles interesse i Posebyen og virke for Posebyens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

- Ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
- Partipolitisk uavhengig.
- Styret kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
- Skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
- Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

Visjon:

En bydel å være stolt av.

Posebyen skal være:

- et trygt og trivelig sted å bo i og ferdes i for alle beboere og besøkende året rundt.
- en bydel hvor kulturhistoriske verdier, tradisjoner og særtrekk ivaretas for dagens og kommende generasjoner
- åpen for næringsliv, turisme og kultur som passer inn og bidrar til å utvikle bydelens egenart
- et sted hvor det er godt å være barn, voksen, familie og eldre
- et sted hvor det vernes om liv, helse, natur og materielle verdier (helse, miljø og sikkerhet)

Medlemskap:

Fastboende i enhver husstand (evt. har eiendom) innen området definert som Posebyen, kan bli medlem av Foreningen. Vedkommende må godta Foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på Årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt. Huseiere som ikke er bosatt i Posebyen, kan også bli medlemmer av Foreningen, men vil ikke ha stemmerett på Årsmøtet.

Årsmøtet og Styret:

Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet. Velforeningen ledes til daglig av et styre som er Foreningens øverste myndighet mellom Årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av Foreningen.