Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

 

Planarbeid, Kvadraturplanen:
Planen må inneholde bestemmelser som spesielt ivaretar Posebyen.
- Posebyens særpreg og bevaringspotensiale.
- Posebyen som boområde
- Utnyttelsesgrad, utearealkrav
- Krav ved bruksendringer
- Særskilt brannvern
- Krav til vedlikehold av bygninger mv.
- Parkeringsforhold
 
 
Konkrete forslag til planarbeidet:
- Sette av plass til gågater og tun. Dette er trafikkbegrensende.
- Max. antall parkeringsplasser til boenheten.
- Kun lokal biltrafikk
- Parkeringsanlegg i Baneheia.
- Tilrettelegging for sykkel.
 
 
 
Strategi:
- Kvadraturplanen må påvirkes nå.
- Velforeningen bør alliere seg med bla. fylkeskonservator Stylegard,      kommunearkitekt Helge Solli og Haugland hos miljøsjefen i kommunen.
- Velforeningen bør presentere sine synspunkter i Byutviklingsstyret.
- Velforeningen bør få møte Formannskapet når de skal til Kvadraturen. Forslag til tiltak presenteres i prioritert rekkefølge. Infrastruktur viktigst!(Gågater, bebyggelse, parkering med mer.)
- Se på det som er eksisterende av verne- og spesialreguleringer for Posebyen.  - - Bevaring pålegger kommunen et ansvar.
- Se på hva som er gjort i andre ”gamle” bydeler: Gamle Oslo, Brygga i Bergen, Trondheim og lignende. Hva med besøk?
- Søke Cultiva om kulturmidler til å utvikle Posebyen.
- Søke Kulturminnefondet om penger? ( Bjørg Wallevik)
- Avvente konsekvensutredning av trafikkforhold i Posebyen i forbindelse med Badeland.