Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

 

Turistbusser i Posebyen

Etter forespørsel fra Bjørn Fredheim i Skippergata om turistbussenes rundkjøring i Posebyen i sommer, sendte vi følgende henvendelse:

Til Birkeland Busser                                                                                                                                     Oktober 2013

Fra Posebyen Velforening v/Kari Steffensen

Kopi til Kristiansand Kommune, Turistkontoret

Etter denne sommeren har Posebyen Velforening mottatt flere klager på store turistbusser som kjører gjennom Posebyen i sommermånedene. Innbyggerne i Posebyen er stolte over bydelen sin og viser den gjerne fram til turister fra fjern og nær. Men mange opplever turistbussene som både trafikkfarlige, nærgående, støyende og forurensende. Velforeningen har tatt dette opp med dere tidligere, og det ble et opphold. Men i sommer har de vært observert flere ganger, noe som mange beboere har hatt negative opplevelser med. Noen har fått nærgående kameralinser rettet mot vinduene sine når bussene har stoppet opp, andre har små barn som ferdes i gatene. Hvordan eksos og motorstøy påvirker bomiljøet trenger ingen nærmere beskrivelse. Også fra våre gående turister har vi fått negative tilbakemeldinger på de store bussene.

Og her er vi ved sakens kjerne: Turister er hjertelig velkomne i Posebyen, men ikke innelukket bak mørke vinduer i store busser. Vårt forslag er at dere stopper bussene i utkanten av bydelen, slipper turistene av og henter dem igjen til avtalt tid og sted. Vi på vår side jobber med å gjøre Posebyen mer attraktiv for besøkende med benker og beplantning, åpne hager og ulike aktiviteter for store og små.

På vegne av beboerne i Posebyen håper vi på Birkelands Bussers velvilje og forståelse.

 

                                                                                              Mvh Kari Steffensen

                                                                               Styremedlem Posebyen Velforening

Og her kommer svarene:

Hei Kari

Det er cruiserederiene som er våre kunder, og det er de som bestemmer
hvor de vil at bussen skal kjøre. Vi har prøvd å få de med på å spasere
gjennom deres flotte bydel, men flere av de som velger busstur når de
kommer til Kristiansand er skrøpelige til beins og derfor vil ha
problemer med å spasere.

Denne saken har jo vært oppe tidligere også, der blant annet politiet
ble koblet inn. Da ble det vel konkludert med at bussene fortsatt kan
kjøre i Posebyen, men at det skal vises hensyn. Det føler vi at vi har
etterlevd så godt det lar seg gjøre.

Jeg kommer igjen til å nevne dette for kundene våre, og prøve å få de
til å finne andre løsninger.

Med vennlig hilsen

Vemund Hansen
Leder

Birkeland Busser avd. tur

---------------------------------

 GODMORGEN,

Vi her på Turistkontoret hadde opplæring/kurs for nye guider i
vinter/vår. Den ruten vi lærte dem å kjøre, var opp Elvegata, bort
Tordenskjoldsgate og Festningsgata, da "runder" de i alle fall Posebyen
og får et blikk inn i den. Så startet det gravearbeider i Elvegata og
det har holdt på i ukesvis, for ikke å si månedsvis. Annen rute måtte
legges og da ble det gjennomkjøring (igjen). Vi prøver å unngå dette.

Har snakket med Birkeland om dette ved flere anledninger. De har
tillatelse til å kjøre gjennom Posebyen, det er ikke forbudt, sies det.

Vet ikke hva Guide Sør gjør, de er ansvarlig for de fleste turene fra
cruiseskipene, ca.2/3, vi håndterer resten.

mvh

Randi Haukom

Med vennlig hilsen / best regards
VisitKRISTIANSAND