Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Svar fra Kristiansand Parkeringsselskap på spørsmål om parkering av el-biler i bosnene:

 

Siden 2013 har Kristiansand på lik linje med Stavanger og Drammen hatt avgiftsfritak for elbiler i bosonen. Dvs. man må søke om p-tillatelse for boligsone i Kristiansand på ordinær måte , men slipper å betale avgift.
Retningslinjene for søknad om bosone finnes for øvrig på vår hjemmeside www.kripark.no se under arkfanen tillatelser.
Ta gjerne direkte kontakt med oss for ytterligere opplysninger.
 
 
Vennlig hilsen
Ole Jacob Rynning-Tønnesen
Avdelingsleder kontor
Kristiansand Parkeringsselskap KF
Telefon 38129713-98849400