Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

 

SMS-prosjektet

04.07.13:

I dag kom det ny oppdtering om SMS-prosjektet, og nå har det virkelig blitt jobbet med innspill som er kommet fra foskjellige instanser.Mange spennende forslag er kommet inn til prosjektet. Dette kan dere lese mer om her:

http://smsprosjektet.no/150/friluftsliv-langs-promenaden

------------------------------------------

Prosjektet dreier seg bl.a. om oppgraering av elvebredden langs Otra. I løpet av fjoråret var Posebyen Vel med på både informasjonsmøter og work-shop. Man kan lese mer om prosjektet på: http://www.kristiansand.kommune.no/sms

Vi synes imidlertid det har skjedd lite de siste månedene og ba derfor om litt informasjon om hva som er på gang. Dette er svaret vi fikk den 10.04.13:

 

På vegne av parksjefen og som representant for arbeidsgruppen i SMS vil jeg bare få sende deg følgende svar på henvendelsen;

 

Kan forstå at det kan se ut som ingenting har skjedd; men om du titter nede ved Lundsbroa så er fundamentene for lys kommet opp for første kvartal. Tela kom tidlig i høst og har ligget stabilt hele vinteren, og ligger fremdeles; derfor ble det full stopp. Agder Energi har også søkt om å legge ned en kabeltrase gjennom parkdraget; Vi har også ønsket å få disse med i samme grøft for å unngå graving i flere omganger. Flott at dere står på og vil være med på veien videre.

 

Vi har samlet innspillene og sett på konsekvenser av de som ble foreslått prioritert i siste medvirkningsgjennomgang, samt lagd illustrasjoner av innspillene, satt opp prioriteringsforslag og søkt om midler. Det kommer orientering om hva som rører seg på SMS sin hjemmeside, og vi vil også komme tilbake med mer informasjon når interne prioriteringer rundt arbeidsbudsjettet er på plass, samt diskutere med naturlige samarbeidspartnere hva som kan gjøres i et videre samarbeid. Anleggsmidlene som følger SMS prosjektet, som direkte støtte fra staten, er som sagt tidligere svært begrensede, men de vil tilfalle prosjektområdet.

 

Arbeidet som er utført så langt, er gjort i et samarbeid mellom Agder energi og andre som har hatt gravebehov i området og Parkvesenet, og ikke tatt av SMS- midlene.

 

Med vennlig hilsen fra

Hanne Katinka Hofgaard