Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

BY- OG SAMFUNNSENHETEN

KRISTIANSAND KOMMUNE

Ref: 201107372-92/AL

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn. Konsekvensutredning av bystyrets vedtak 20.06.2012. Offentlig ettersyn.

 

Som høringsinstans og som en Velforening med byens arkitektur, byggeskikk og historie som interessefelt, reagerer vi på følgende i konsekvensutredningen om bl.a. øknings av gesimshøyder og endrede takvinkler i City-delen av kvadraturen:

·         Lysforhold – med de planlagte endringer og økninger vil lysforholdene på gateplan bli betraktelig forringet. Dette er svært betenkelig med tanke på at store deler av området er gågater/promenadegater og således bør være så lyse og trivelige som mulig. Tillatelsen som ble gitt for økning av høyden på ”Sønnik-bygget” gir en viss indikasjon på hva fremtiden vil by på dersom dette skal tillates i hele den ønskede del av City, - noe vi ser som ganske negativt.

 

·         Behov for mer kontor- og forretningsarealer i Kvadraturen - Allerede per i dag er det mye ledig kontor- og forretningsareale i Kvadraturen, og med tanke på den store kontormassen som er planlagt bygget i og rundt Fylkeshuset, er det vel lite behov for enda mer.

 

·         Trafikk – Brukere av kontorer og forretninger i Kvadraturen vil også okkupere parkeringsplasser store deler av dagen og således gjøre det enda vanskeligere for handlende – både innbyggere og turister - å finne parkeringsplasser for kortere tidsrom.

 

·         Historikk – Riksantikvaren skriver ”Nasjonal interesse. Kristiansands godt bevarte kvadratur regnes for å være en av Europas best bevarte renessanse-byer. Dette gjør at Kvadraturen innehar interesse også utover det nasjonale”.  Videre skrives det om Murbyen (som også delvis ligger i City-området):  ”Murbyen befinner seg innenfor Kvadraturen og er en del av denne helheten. Murbyen representerer likevel en særegen arkitektur innen kvadraturen, med blanding av ulike stilarter og mange bygg som innehar stor arkitektonisk egenverdi”.

 

Posebyen Vel henstiller til Kristiansand kommune både å tenke grundig gjennom og fare varsomt fram når det gjelder de ønskede endringer, - både med henblikk på estetikk, trivsel og ikke minst på forpaktingen av arkitekturen til en av Europas bes bevarte renessansebyer som vi er stolte av å bo i!

 

18.2.2013

Posebyen Vel

Bjørn Martens, leder