Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

16.11.2012

 

Uttalelse om Kristiansand kulturstrategiplan

2013 - 2023                                  

 

Posebyen Vel ønsker at fokus ikke bare settes på «city-delen» av byen. Posebyen kan ikke skilte med verken signalbygg eller pengesterke utbyggere i vår midte, men vi har faktisk en unik verdi som” Kristiansands gamleby”. Vi mener at vår bydel burde ha en selvsagt plass i en kulturstrategiplan for byen vår.

Strategiplanen har et punkt som heter «Kvadraturen og Odderøya». Vi kan ikke se at Posebyen er nevnt eksplisitt her selv om det f eks står om «.. byens uterom kan gi gode muligheter for presentasjon av temporære kunstprosjekter».

Vi mener at Kvartal 5 i Posebyen er et område som ypperlig kunne utvikles i denne sammenhengen. Her er det flere kommunale bygg og ”gamlebyens” siste offentlig eide bakgård. I dag framstår området noe slitent. Vi mener at ved å ruste opp den gamle trehusbebyggelsen, vil området kunne binde sammen fortid og framtid. På den måten kan kvartal 5 bli et innbydende, levende kulturområde.

Det vil kunne bli en møteplass for byens innbyggere og besøkende. Det vil være mulig å etablere verksteder, utstillingslokaler, gallerier og kafeer. Beboerne i Posebyen trenger flere møteplasser som kan bygge opp under nærmiljøet. Fra før har vi Bentsens Hus som er etablert som kulturhistorisk museum. I tillegg har minibyggerne lenge vært i kvartal 5 og deres miniatyrbygg fra gamle Kristiansand fortjener å bli løftet. Alt dette kan en dag bli til byens ”indrefilet” som faktisk ingen andre byer kan etterlikne.

Spesielt tydelig blir mangelen på møteplasser når vi ser alle de turistene som går gatelangs uten å kunne sette seg ned noe sted. Tilreisende får ingen mulighet til å se en eneste bakgård eller ta seg en kopp kaffe. På toppen av det hele er området elendig skiltet.

Når man kommer til en ny by, ønsker man å oppsøke det unike. Posebyen, Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse, er virkelig unik.

Vi mener at kommunen bør utvide «kulturaksen» til å strekke seg fra Odderøya gjennom byen og inkludere Posebyen. Dette underbygges av det kommunale SMS-prosjektet som nettopp nå er i gang med å «tilrettelegge for friluftsliv i urbane områder,..». Dette prosjektet har et mål om å utvikle bl a Elvebredden vest ved «å skape trygge møteplasser som oppleves inkluderende, innbydende og aktivtetsskapende for alle.» Hvis ikke dette prosjektområdet vektlegges som bygger på nær dialog med vanlige innbyggere, vil man kunne spørre seg hvem sin kultur Kristiansand kommune satser på? Skal kultur være for de få eller skal vi ha et videre perspektiv i byen vår?

Fra Posebyen Vel

Bjørn Martens, leder