Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Til: Plan og Bygningsetaten, Kristiansand kommune.

Uttalelse fra Posebyen vel ang. planer om parkeringsanlegg under torget.

 

I tidligere uttalelse til bla. Aquarama og Filadelfia har Posebyen vel vært skeptisk til økt generering av biltrafikk og parkeringsproblemer i bosonene. Med den gode kapasitet eksisterende parkeringsanlegg allerede har, frykter vi at et nytt anlegg under Torvet vil bidra til å generere mer biltrafikk til Kvadraturen. Vi er også meget skeptiske til forslaget om å benytte Festningsgata som inn og utkjøring til anlegget. Dette er i strid med vellets uttalelser gitt til Kvadraturplanen.

For øvrig tilslutter vi oss uttalelsen fra Syd- Kvadraturen vel ved å legge ved deler av denne.   

 

Mvh

Bjørn Martens

Posebyen vel