Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

 

Til: 'post.teknisk@kristiansand.kommune.no'
Emne: Kvartal 71, reguleringsplan. Ref. nr: 200901219

Viser til tilsendt reguleringsplan for kvartal 71, ref.nr: 200901219.

 

Uttalelse fra Posebyen velforening.

 

Vi vil i utgangspunktet uttrykke vår skepsis til den store utvidelsen av kontorareal planen innebærer og den generering av trafikk dette vil få for området.

Det er i tillegg planlagt en stor barnehage.

Trafikktettheten vil være størst om morgen og ettermiddag og vil kunne virke forstyrrende inn på målet om å redusere trafikken i rushtid.

Det er heller ikke gjort store grep for å avvikle trafikken med alternative løsninger.

Vi ber om at det vurderes å se på muligheten av å benytte rundkjøringen mellom Festningsgata og Baneheitunellen som av- og påkjørsel via tunell til området.

 

Vi er også opptatt av at det gode eksisterende bomiljø i området Ferjefjellet / Heiden blir tatt hensyn til med gode og trygge trafikkløsninger og at nye bygninger blir planlagt slik at det ikke forringer miljø, lysforhold og trivsel.

Planen viser en massiv ny bygningsmasse mellom Fylkeshuset og Tordenskjoldsgate. Denne bør kunne løses opp slik som det alternative forslaget viser. Det vil gi mer lys og bedre publikumsvennlighet foran Fylkeshuset.

Det samme vil være tilfelle ved å bevare sikten fra Holbergsgate og inn i Baneheia. Det er viktig å opprettholde og synliggjøre den kvaliteten det er med nærhet mellom sentrum og friluftsområdene i Baneheia.

 

 

Med hilsen

 

 

Bjørn Lahn Martens

For Posebyen vel.

o