Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

"Hvordan vi ønsker å ha det i Posebyen"

 ORDENSREGLER FOR POSEBYEN VEL

 
1.      Ved tilstelninger som medfører støy eller på andre måter kan være til sjenanse for naboene, må det meldes fra om dette god tid i forveien.
 
2.      Ved bruk av høy musikk eller annen høylytt innendørs aktivitet, må vinduer og dører
holdes lukket.
 
3.      Ved utendørs aktiviteter må lydnivået begrenses, så det ikke er til sjenanse for naboene.
 
4.      Det skal være ro i området senest kl.23.00.
 
5.      Søppeldunker taes inn eller trilles tilbake på fortauet snarest mulig etter tømming.
 
6.      Søppeldunkene må være tilpasset søppelmengden, så vi unngår overfylte søppeldunker.
(søppel som flyter).
 
7.      Utleiere skal sørge for at leietagere er informert om hvilke regler som gjelder i Vel’et
og at disse overholdes.
 
8.      Unngå å la bilen stå og gå på tomgang over lengre perioder.
 
9.      Husdyrhold må ikke være til sjenanse eller ulempe for naboene.
 
10. Prøve å ta hensyn til hverandre på en måte som ivaretar det gode naboskapet og alle de
kvaliteter vi ellers har her i Posebyen.
 
Vennlig hilsen
 
Posebyen Velforening

Viktige kontaktpersoner innen temaet "Ro og orden":  Advokat Sverre Ellenes